Expansion till Varulv, illustration

Subject image

Detta är baksidan på Expansion till Varulv, regler. Kortet visar ett stiliserat exempel på hur en spelare använder korten i spel.