Expansion till Varulv, yrkeskort

Subject image

24 vikingatida yrken och motsvarande. Korten är desamma som Expansion till Varulv, namnkort, på samma platser, vända upp och ner.