Expansion till Varulv, namnkort

Subject image

24 vikingatida namn. Korten är desamma som Expansion till Varulv, yrkeskort, på samma platser, vända upp och ner.

Personnamnen är hämtade från verkliga runstenar och utvalda för att minska överlappet med rollerna i Varulv (så ingen Ulv, ingen Tor, etc.). Det finstilta namnet Rudolf är ett internskämt för den tilltänkta spelargruppen.