Begrepp för Cthulhukrig

Denna artikel definierar begrepp för tolkning av Cthulhukrig:s grundregler.

Samlingsobjekt

Formelbok (Spellbook) — Ett av spelets delmål. Varje faktion i spelet har 6 villkor för att skaffa sig formelböcker och 6 formelböcker att skaffa. Böckerna ger faktionen speciella förmågor.

Two of the Sleeper’s Spellbooks, one of them turned the right way up.

Fördärv (Doom) — Spelets andra delmål; dess “segerpoäng”. Det vanligaste och enklaste sättet att samla Fördärv är att kontrollera Portar i Fördärvsfasen av spelet.

Insegel (Elder Sign Trophy token) — En markör som dras slumpmässigt ur en påse. Varje Insegel har en siffra: 1–3 med ett genomsnitt på 1⅔. Ägaren väljer själv fritt när hen avslöjar värdet. Då omsätter hen det till Fördärv och lägger markören åt sidan för återstoden av partiet.

Markörer för Insegel: Tre avslöjade med de olika värdena, plus ett dolt.

Kraft (Power) — Handlingskraft. En valuta som ger förmågan att ta initiativet. Kraft spenderas på bland annat handlingar och ritualer. Varje spelare har sitt eget förråd av Kraft. Förrådet förnyas i Kraftsamlingsfasen.

Saker på kartan

Kartan är indelad i områden (Areas). Somliga av dessa är hav, en distinktion som bara spelar roll för ett fåtal specialregler.

Byggnad (Construct) — Föremål på kartan som inte kan förflytta sig, medverka i strid el.dyl. Portar (Gates) är den enda typen av byggnad i grundreglerna.

Basic types of models in Cthulhu Wars. From left to right, a generic Acolyte who is controlling a Gate (grey), then a Great Old One (Tsathoggua) and a Monster (Formless Spawn).

Enhet (Unit) — Samlingsnamn för de ömsesidigt uteslutande kategorierna kultister, monster och vidunder (Great Old Ones). Den enda typen av kultist i grundboxen är akoluten (Acolyte).1

Eliminering (elimination) — Att ta bort en enhet från kartan, till exempel som dödsoffer i strid. Figuren hamnar i ägarens förråd.


  1. I expansioner förekommer en annan typ av kultister (präster) och de ytterligare enhetskategorierna skräckväsen (Terrors) samt äldre gudar (Elder Gods). Skräckväsen följer alla grundregler för monster men påverkas inte av sådana specialförmågor som hänvisar specifikt till monster.