Faktafel på SVT Play

Tönt granskar redaktionen

På SVT Play har varje videosida en knapp med titeln “Mer om programmet”. Två av posterna bakom denna knapp är “Produktionsår” och, för program med översatt titel, “Originaltitel”. Jag som skriver recensioner har ibland nytta av denna tjänst för att söka vidare, men påfallande ofta strider uppgifterna mot andra källor, som produktionsbolagets egna. Själva videomaterialet visar sällan originaltiteln.

Vän av ordning här har 2019 kontaktat redaktionen med några exempel och fått ett intetsägande svar av redaktör (kommunikatör) Philip Sandell. Utlovad bättring har inte skett. Den här artikeln samlar därför 26 nya exempel.

Jag har inte försökt mig på någon grundlig undersökning av SVT:s utbud. Jag har bara kollat upp alla de program jag själv sett på SVT Play från september till november 2020, med svensk titel satt på utländsk produktion.

Innehåll

Bakgrund: Public service

Inget av de enskilda fel som tas upp i denna artikel är intressant. Det intressanta är snarare vilken kvalitet redaktionen upprätthåller i sitt löpande arbete.

Jag förväntar mig att en vinstdrivande konkurrent till SVT håller en låg standard på ca. 80% korrekta uppgifter, eftersom endast en minoritet bland “kunderna” till exempelvis TV4 kommer att fråga sig vilket program en egentligen tittar på, eller vem som gjort programmet. Det kanske inte lönar sig, på rent kommersiell basis, att samla in, kontrollera och publicera sådana uppgifter i samtliga fall.

SVT däremot arbetar för skattepengar, i allmänhetens tjänst. Organisationens kanske viktigaste uppdrag är att “säkerställa information”, som det heter i 2019 års redovisning, där “samhällsvärde” och “professionell kvalitet” är två av de tre högsta strävansmålen. Redovisningen innehåller både statistik över exempelvis genrer i utbudet och “en referenslista för att ge läsaren möjlighet att gå till de externa källor SVT refererat till i den löpande texten”.1

Det sista, att ge läsaren möjlighet att själv undersöka uppgifterna i den årliga rapporten, är viktigt. Det borde gälla även på SVT Play. Det heter ju att “faktakontrollen är avgörande” och att uppgifter i SVT ska vara “relevanta för det valda ämnet och inte ofullständiga”.2 Att visa en film för att upplysa allmänheten är i sig lovvärt och förenligt med SVT:s uppdrag, men att inte ge korrekta uppgifter om filmen, inklusive dess riktiga namn och upphov, går tydligt emot vad SVT säger sig vilja göra.

Frånvaro av korrekta uppgifter passiviserar tittaren och öppnar dörren för propaganda, likaväl i en tjänst för videoströmning som i en nyhetsartikel. Detta är särskilt tydligt när SVT visar program med titlar som “Sanningen om”. Anspråk på sanning fordrar källkritik i en tid när desinformation försvagar demokrati och folkhälsa.

Kvantitativ analys

Givet SVT:s uppdrag, dess uttalade mål och policy, och det uppenbara värdet i att ge tittaren möjlighet att gå till externa källor, vad är ett lämpligt kvantitativt mål för andelen korrekta uppgifter om utländska produktioner på SVT Play? Det naiva svaret skulle förstås vara 100%, och faktum är att redaktionen i 100% av fallen för den här artikeln har angivit ett produktionsår, även om det inte alltid är rätt år.

Jag gissar att redaktörerna alltid anger ett årtal för att de arbetar i ett gränssnitt vars valideringsfunktion inte tillåter att den uppgiften utelämnas. Originaltitel, däremot, kan redaktörerna bevisligen utelämna, och gör så tämligen ofta, vilket visar på den rådande ambitionsnivån.

Enstaka mänskliga misstag och ekonomisk pragmatism måste prägla även en skattefinansierad verksamhet, så låt oss säga att minst 99% korrekta uppgifter är ett rimligt mål. Här följer en grov bedömning mot detta mål. Hela underlaget för statistiken finns längre ner i artikeln.

Mätpunkt Antal program Andel program (%) Kommentar
Total 26
Originaltitel synlig i program 3 11,5 Med detta avses titelsekvens i rörlig bild.
Originaltitel angiven i metadata 5 19,2 Med detta avses offentliga “Mer om programmet” på Play.
Originaltitel i metadata korrekt 2 7,7 9,6% om “India’s Wild Karnataka” får ett halvt rätt.
Årtal i metadata korrekt 18 69,2
Årtal inom 1 års marginal 25 96,2 Felmarginal för varierande definitioner av produktionsår.
Helt rätt (titel och år) 2 7,7

Strax under 8% rätt.

Underlag

Här följer hela listan på 26 program och mina bästa gissningar kring upphovet, som kommer ifrån diverse sökmotorer. Trots språkpolisiära kommentarer nedan använder jag själv omslutande citattecken (“”) på svenska i denna artikel, inte enbart traditionella högerlutande tecken (””). Omslutande citattecken har ett praktiskt värde för läsbarheten.

Datum för observation SVT:s huvudtitel SVT:s uppgifter Rätt uppgifter Kommentar
2020-09-02 “Svarta panterns skog” “India's Wild Karnataka” (2019) “Wild Karnataka” (2020) Originaltiteln namnger ämnet. Pantrar förekommer ej i filmen.
2020-09-08 “Rysslands mäktiga flod” Originaltitel utelämnad (2018) Im Reich der Wolga (2019)
2020-09-09 “Skärmgenerationen” Originaltitel utelämnad (2020) “Génération écran: génération malade?” (2020) Huvudinslag i avsnitt av Vetenskapens värld.
2020-09-13 “Det vilda Slovakien” “Wild Slovakia” (2015) “Wilde Slowakei” (2015) SVT förväxlade distributionstiteln för den engelska översättningen med den tyska originaltiteln.
2020-09-14 “Fett - vän eller fiende?” Originaltitel utelämnad (2020) “The Truth About Fat” (2020) Lägg märke till den felaktiga användningen av ett bindestreck där det ska vara ett tankstreck i den svenska titeln.
2020-09-16 “De stora bergskedjorna” Originaltitel utelämnad (2017) Mountain: Life at the Extreme (2017)
2019-09-18 “Kan vi lita på vårt minne?” Originaltitel utelämnad (2018) “Je me souviens donc je me trompe” (2016)
2020-09-20 “Gråsälens mörka sida” Originaltitel utelämnad (2016) “Phoques gris, les nouvelles odyssées” (2017) Engelsk titel, men inte originaltitel, dyker upp i bild.
2020-09-21 “Konspirationernas förenta stater” Originaltitel utelämnad (2020) “United States of Conspiracy” (2020) Originaltitel dyker upp i bild.
2020-09-28 “100 vaginor” “100 Vaginas” (2019)
2020-10-08 “Pompejis hemligheter” Originaltitel utelämnad (2020) Der letzte Tag von Pompeji (2020) Huvudinslag i två avsnitt av Vetenskapens värld.
2020-10-10 “Ett äventyr genom objektivet” “Et eventyr gjennom linsa” (2016) Originaltitel dyker upp i bild.
2020-10-11 “Kvinnors konst - historiens ekande tystnad” Originaltitel utelämnad (2015) “Artistes Femme, à la force du pinceau” (2015) Originaltitel dyker upp i bild. Felaktig användning av bindestreck i svensk titel.
2020-10-13 “De befjädrade dinosaurierna” Originaltitel utelämnad (2015) “Le mystère des dragons à plumes” (2016) SVT presenterar inte serien (Les mondes perdus) som sådan, bara dess enskilda avsnitt.
2020-10-14 “När däggdjuren föddes” Originaltitel utelämnad (2016) “L’aube des mammifères” (2016) Del två av Les mondes perdus, med rättat år.
2020-10-18 “Sanningen om Alien-filmerna” Originaltitel utelämnad (2019) “Memory: The Origins of Alien (2019) Dokumentären handlar inte om Alien-filmerna i plural utan om den enskilda filmen med det namnet. SVT nämner inte att dokumentären är nedkortad.
2020-10-22 “Sanningen bakom våldet” Originaltitel utelämnad (2020) The Violence Paradox (2019)
2020-10-23 “De sju kontinenterna” Originaltitel utelämnad (2020) Seven Worlds, One Planet (2019)
2020-10-29 “Portugal – Europas vilda västkust” Originaltitel utelämnad (2019) “Portugal – Wildnis zwischen Land und Ozean” (2020) Engelsk titel, men inte originaltitel, dyker upp i bild. Korrekt användning av tankstreck i svensk titel.
2020-11-01 “USA:s vilda gräns mot Mexiko” Originaltitel utelämnad (2020) “Big Bend: America’s Wildest Frontier” (2020) SVT:s undertitel (“Irländsk naturfilm från 2019”) motsäger SVT:s påstådda produktionsår.
2020-11-05 “Pluto - en isboll med liv?” Originaltitel utelämnad (2020) “Pluto: Back from the Dead” (2020) Felaktig användning av bindestreck i svensk titel.
2020-11-08 “Lemurernas ö” Originaltitel utelämnad (2020) Gangs of Lemur Island (2019)
2020-11-14 “Miniatyrer - stor konst i liten skala” Originaltitel utelämnad (2019) “Miniature” (2019) Felaktig användning av bindestreck i svensk titel. Produktionsbolaget säljer en version på Vimeo som är 66 minuter lång. Det framgår inte vad som är bortklippt i SVT:s 59 minuter, eller att SVT:s version är nedkortad.
2020-11-17 “Savannens tuffa överlevare” Originaltitel utelämnad (2017) “Honey Badger: Grit” (2017)
2020-11-18 “Utterfamiljen” Originaltitel utelämnad (2019) “The Shetland Otters” (2019) Också känd som “Shetland’s Otters: The Tale of a Draatsi Family”.
2020-11-29 “Destination Ryssland” Originaltitel utelämnad (2018) Destination Wild: Wild Russia (2018)

När SVT Play visar långfilmer händer det ibland att de namnger några medverkande i produktionen i särskilda fält, men det har SVT inte gjort för något av programmen ovan. Produktionsbolag anges inte heller.

En del av de diskrepanser jag funnit kan möjligen förklaras av oredovisade redaktionella policies t.ex. för vad som kännetecknar ett produktionsår (publicerad plan, inspelning, katalogdebut, festivalpremiär, copyright etc.), men det gäller långt ifrån allt. Eventuella policies bör redovisas.

Bonusmaterial: Kvalitativ analys

Det är tydligt att redaktionen försöker hålla en rimlig standard på det svenska språket. Tabellen ovan anmärker på några mindre teckenfel, men formuleringarna är annars vårdade. Redaktionen har till exempel inte gjort misstaget att imitera engelska regler för inledande versal i titlar. Jag är tacksam för det lilla. Kanske kan COVID-19-pandemins intensiva vabbande förklara en del av missarna vad gäller originaltitlar och årtal, men knappast det djupare snedtänk som präglar översättningarna som sådana.

De svenska titlarna visar en tendens till att innehålla mindre information än originaltitlarna. “Rysslands mäktiga flod” nämner till exempel inte Volga på det sätt som originalet och den engelska översättningen gör. Den svenska titeln imiterar istället tidigare val av SVT:s redaktion, som Mississippi – den mäktiga floden (2016), där floden i fråga nämns, följd av Himalayas mäktiga flod (2017), där floden inte nämns i översättning men dock i original. Det verkar som att redaktionen slagit in på ett spår av fantasilös upprepning på bekostnad av själva ämnet. “Lemurernas ö” visar inte som originaltiteln att lemurernas flockstrukturer är centrala i den serien. “Savannens tuffa överlevare” nämner inte att hela filmen handlar om honungsgrävlingar, och så vidare. Denna osaklighet, i jämförelse med originalen, påminner om clickbait i en oseriös kommersiell organisation.

Det finns en separat tendens till effektsökeri i SVT:s val. I “Gråsälens mörka sida” har översättaren av titeln tagit fasta på en liten aspekt av programmets innehåll (kannibalism och våldtäkt), medan både originaltiteln och den engelska distributionstiteln visar på hela innehållet. Förledet i “Sanningen om Alien-filmerna” antyder att filmen bemöter en lögn eller myt, men även denna antydan är falsk. Dess motsvarighet är mer lämplig för “The Truth About Fat”, men där har redaktionen istället valt en retorisk fråga (“Fett - vän eller fiende?”) som ramar in ämnet på ett vilseledande sätt. Originaltitlarna är åter igen mer rättvisande.

Det är kanske ett sammanträffande, men i de två fall där redaktionen har angivit en korrekt originaltitel ligger denna relativt nära svenskan. “100 Vaginas” är inte en träffande beskrivning av filmens innehåll då den snarare handlar om vulvor, men grammatiken är enkel: Det finns bara ett ord att översätta och SVT har valt den breda vägen, istället för t.ex. “snippor”. Norska “Et eventyr gjennom linsa” kan lika lätt hanteras ett ord i taget med en nära svensk granne, utan kunskap om grammatik eller mer exotiska språk som engelska.

Allt detta tyder på en systematiskt undermålig arbetsinsats bortom svenskan. Med tanke på att SVT valt ut, köpt in, översatt, presenterat, muxat och sänt själva programmen, och i många fall också producerat egna versioner med svensk berättarröst och pålagd text, krävs endast en obetydlig ytterligare ansträngning för att också berätta vad programmen heter. Att redaktionen på SVT Play trots detta begår så många fel kan jag bara förstå som lättja.


  1. Alexandra Björnstjerna Hjelm (red.), Sveriges Televisions public service-redovisning 2019 (2020). 

  2. “Så arbetar SVT med faktagranskning och saklighet” (2020-10-07), svt.se:s sektion för vanliga frågor. Texten gäller i första hand sändningar.