Tsathianerna

Den blågröna faktionen i Cthulhukrig

En akolut (dock ej standardmodell) i Tsaths färg.

Överblick

Det gamla folket från staden Tsath i det underjordiska Xinaián (eller K’n-yan) är renare människor än Tcho-Tcho, teknologiskt högstående och släkt med de amerikanska urfolken, men grymma som de gamla romarna.

Bra för motståndare att veta

Tsathianerna har inget vidunder, vilket gör dem särskilt sårbara för att bli fångade och dåliga på att fånga andra. De har istället skräckväsen (Terrors) i form av Yothianer (Yothans), drakliknande enheter med höga stridsvärden. Som alla skräckväsen lyder dessa Yothianer under samma regler som monster, förutom specialförmågor som hänvisar specifikt till monster som kategori, till exempel Sovarens förmåga att fånga monster: Yothianer är immuna mot den förmågan.

Tre av Tsathianernas formelböcker gör det billigare för dem att utsöndra sina monster och skräckväsen, men enheterna blir samtidigt sämre. Yothianer blir till exempel omöjliga att återanvända: De elimineras ur spel, inte till Tsathianernas förråd.

Tsathianerna kan bygga Katedraler och måste göra det för att få fyra av sina formelböcker. En Katedral är en byggnad och kan dela område med en Port. De viktigaste effekterna av Katedraler kommer från två av formelböckerna:

Tsathianernas två sista formelboksvillkor är att låta motståndarna utsöndra sina billigaste respektive dyraste tillgängliga monster gratis.

Länkar