Vägöppnaren

Den lila faktionen i Cthulhukrig

En akolut (dock ej standardmodell) i Öppnarens färg.

Överblick

Öppnarens faktionsförmåga är att flytta Portar. Dess vidunder Yog-Sothoth är en Port som kontrollerar sig själv. Faktionen är militärt medelstark men med en formelbok muterar monstren när de överlever strid. De största monstren spricker till små. Så fortsätter det; varje förmåga är mer bisarr än den förra, riskabel och ryckig men tekniskt elegant.

Bra för motståndare att veta

Öppnarens förmågor är i hög grad interaktiva och bra att känna till i förväg.

Formelboken De bryter igenom (They Break Through) lyder: “Du kan utsöndra monster genom motståndarkontrollerade och okontrollerade Portar. Du behöver inte ha några enheter i området.” Detta kostar inget extra.

De bryter igenom är en utmärkt förmåga i sig. Den är extra bra i kombination med faktionsförmågan Hen bortom (The Beyond One), en handling för 1 Kraft: “Välj en av dina enheter med kraftkostnad 3+ i ett område med en Port och utan fientliga vidunder. Flytta din enhet till valfritt område utan Port. Din enhet tar med sig Porten och eventuell enhet som kontrollerar Porten.” Avståndet spelar ingen roll.

Standardförsvaret mot dessa två förmågor är att hålla alla Portar väl försvarade hela tiden och sova räv med fingret på avtryckaren, liksom för Svarta getens vidunder.

Det är också bra att veta att Öppnaren har två formelböcker som bara går att använda en gång. En av dem dubblerar fördärvsinkomsten från en ritual: Ännu ett skäl att inte låta Öppnaren smita med en massa Portar. Den andra kopierar Kraft från en annan spelare, när som helst, så att Öppnaren får samma ställning som motståndaren.

Slutligen har Öppnaren en offensiv formelbok som heter Bävans förbannelse (Dread Curse of Azazthoth). Den använder faktionens två dyraste monstersorter och lyder såhär:

Välj ett område och kasta 1 stridstärning per Styggelse (Abomination) och Yngel av Yog-Sothoh (Spawn of Yog-Sothoth) i spel. Applicera tärningsresultaten som smärta och dödsstötar på motståndarfaktioner i området; du väljer vilka faktioner som får vilka resultat. Inga stridsförmågor gäller. Du väljer hur smärtade enheter retirerar vid smärta.

Observera att Bävans förbannelse inte är en stridsförmåga och inte heller utlöser en strid, trots att den använder stridstärningar med samma basala effekter som i en strid. Därför gäller väldigt få av de förmågor som annars kunnat förhindra eller mildra skador. Av samma skäl behöver Öppnaren inte ha några enheter närvarande, och tar själv ingen risk även om hen har det. En förbannelse kostar visserligen 2 Kraft—mer än en strid—men är värd det priset för att relativt lätt döda fientliga vidunder som färdas ensamma.

Länkar