Brädspelet Gaiaprojektet

Vägledning på svenska

Gaia Project (Tyskland, 2017) är ett fredligt strategispel.

En regelgenomgång på svenska:

En grundligare genomgång på engelska:

Artiklar här på hemsidan: