Gaiaprojektets resurser

Grunderna i ett symbolspråk

Brädspelet Gaiaprojektet har en enhetlig ikonografi och nästan ingen text. Denna artikel introducerar de viktigaste symbolerna på spelets komponenter, som nyckeln till att lära sig reglerna.

Foto av detalj på spelets teknologibräde.

Vad i helvete?

Artikeln ska bland annat lära dig tolka ovanstående exempel. Bilden visar spelets sex huvudsakliga resurser, som också är dess valutor: Segerpoäng, malm, krediter, kunskap, kraft och kvantkuber. Dessa förkortas inte S, M, K, K, K och K.

Innehåll

Resursen segerpoäng

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).
Symbol för segerpoäng.
Foto av de grå faktionernas poängmarkör på teknologibrädets segerpoängsspår.
Markör för innehav, på gemensamt bräde.

Segerpoäng (victory points) används för att vinna spelet, men är också en resurs. När dina grannar bygger kan du betala segerpoäng för kraft, en annan resurs.

Resursen malm

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).
Symbol för malm.
Foto av plastkomponent på ett faktionsbräde.
Markör för innehav, på spelares bräde.

Malm (ore) används för att terraformera planeter och bygga på dem.

Resursen representerar råmaterial i bulk. Symbolen påminner om ett vitt marmorblock på väg till en skulptör.

En eller flera gånger

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).

Handen betyder inkomst.

“Inkomst” här är ett tekniskt begrepp för något som sker återkommande, nämligen i fas 1 av varje runda.

Foto av detalj på bonusbricka.

Varje gång i fas 1: Ta 1 malm.

När en resurs lyser i vitt är det en bonus, inte en inkomst. Bonusen delas bara ut en gång, omedelbart.

Foto av detalj på teknologibräde.

Nu: Ta 2 malm.

Varje faktions bräde visar hur mycket av resursen som faktionen börjar med.

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.

Faktionen börjar med 3 malm.

Resursen krediter

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).
Symbol för kredit.
Foto av plastkomponent på ett faktionsbräde.
Markör för innehav, på spelares bräde.

Krediter (credits) används tillsammans med malm för att skapa och uppgradera byggnader.

Varje spelare kan växla resurser på några olika sätt. Det visas med en pil.

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.

Kassera 1 malm för att ta 1 kredit.

Krediter representerar pengar och välstånd genom handel med andra. Symbolen påminner därför om ett guldmynt.

Resursen kunskap

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).
Symbol för kunskap.
Foto av plastkomponent på ett faktionsbräde.
Markör för innehav, på spelares bräde.

Kunskap (knowledge) används för att avancera på spelets forskningsområden. Kostnaden i kunskap för att göra detta markeras med en blå pil nedåt.

Manipulerad detalj från handlingskort.

Kassera 4 kunskap för att avancera på valfritt forskningsområde.

Resursen representerar grundforskning och utbildning som möjliggör senare applikationer (tillämpad vetenskap och teknologier).

Symbolen har åtta kanter och markören på varje faktionsbräde har sex. Det verkar ologiskt, men det finns en koppling genom en annan symbol.

Symbol för vetenskapsspåret. Detalj från Gaiaprojektet, forskning om grunderna i vetenskaplig metodik.

Forskning om vetenskaplig metodik.

Vart och ett av de sex forskningsspåren i spelet har sin egen symbol.

Resursen kraft

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).
Symbol för kraft.
Foto av plastkomponent på ett faktionsbräde.
Markör för innehav, på spelares bräde.
Detalj från Gaiaprojektet, firakernas kraftskålar.
Faktionen börjar med 2 kraft i skål I och 4 i skål II.

Kraft (power) är spelets mest sociala och mest komplexa resurs. Det finns speciella symboler för hanteringen av kraftflöden; dessa behandlas i detalj här.

Det är oklart vad kraft representerar på ett narrativt plan: En förmodligen magisk kraft från sociala samband.

Resursen kvantkuber

Den sista av de sex huvudsakliga resurserna.

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).
Symbol för kvantkub.
Foto av plastkomponent på ett faktionsbräde.
Markör för innehav, på spelares bräde.
Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.
Faktionen börjar med 1 kvantkub.

Kvantkuber (Q.I.C., Quantum Intelligence Cubes) används bland annat för att bosätta sig på Gaiaplaneter och för att hoppa genom rymden.

Det är, som med kraft, oklart vad kvantkuber representerar på ett narrativt plan. Läsare av Pushing Ice (2005) kan tänka på den som romanens femtoteknologiska artificiella intelligens i form av en kub.

Specialhandlingar: En gång per runda

Liksom ett tillskott av resurser kan ske en gång i var och en av spelets sex rundor (turns), med en inkomst, kan också handlingar vara begränsade till att ske en gång per runda. Sådana begränsningar visas med en tillplattad oktagon. Symbolens färg beror på hur spelaren betalar för handlingen, men alla sådana kostnader visas också ovanför symbolen, så oktagonens färgen är bara en påminnelse.

Behandlat foto från påminnelsekort.
Max en gång per runda, med kraft.
Behandlat foto från påminnelsekort.
Max en gång per runda, med kvantkuber.
Behandlat foto från påminnelsekort.
Max en gång per runda, gratis.

Det finns inget tvång att utföra handlingar av det här slaget, men begränsningen till max en gång per runda gäller alla spelare som grupp. Först till kvarn, med andra ord.

Federationer

Det sista steget för att kunna tolka den komplexa bilden i artikelns början är federationssymbolen.

Federationer är grupper av bebodda planeter och regelbunden trafik dessemellan. När en spelare bildar en sådan får hen en federationsbricka. Denna ger omedelbara belöningar och kommer laddad (grön sida upp). Den kan laddas ur (vändas till grå sida) som betalmedel för avancerad forskning och avancerade teknologier, vilket innebär är federationer också är en resurs.

Manipulerat foto på komponent.
Markör på kartan. Påminner om var federationer finns.
Manipulerat foto på komponent.
En federation som ger 8 segerpoäng och 2 ny kraft.
Detalj från avancerad teknologibricka.
Ladda ur en federation.

Användningsområdet för federationer antyder att varje faktion i spelet organiserar sig i noll eller flera olika stater. Dessa stater finansierar och koordinerar den mest avancerade forskningen.

Tolkning av komplex symbol

Foto av detalj på spelets teknologibräde.

Nu jävlar.

Den här sammansatta symbolen ska tolkas på följande sätt:

Du kan, som en handling, max en gång per runda (nedre fältet, oktagon i bakgrunden), betala 3 kvantkuber (övre fältet) för att upprepa belöningarna du fick (nedre fältet, omgivande 6 resursssymboler) för en av dina federationer (nedre fältet, i mitten).

Det är förstås inte alla delar av den här betydelsen som går att utläsa ur ikonografin, men de enskilda symbolerna ger många ledtrådar och hjälper därför minnet.