Gaiaprojektets forskningsområden och miljöer

Symboler för vetenskaper och planeter

Brädspelet Gaiaprojektet har en enhetlig ikonografi och nästan ingen text. Denna artikel bygger vidare på en om grunderna i spelets symbolspråk.

Spelet har 6 forskningsområden med 6 nivåer av framsteg i varje. Den här artikeln visar bara nivå noll till och med 2 för att orientera nya spelare.

Innehåll

Planeter

Tre av forskningsområdena har en direkt påverkan på hur bosättandet av planeter fungerar i spelet, så vi börjar med planeternas symboler.

Retuscherat foto av bonuspoängbrädets baksida. Den förlorade planeten är borttagen, liksom brädets mitt.

Basplaneternas hjul.

Det finns totalt 10 typer av planeter. De sju första typerna utgör en kategori och förhåller sig till varandra enligt hjulet ovan. De är, i medurs ordning på bilden, grå (titan), vita (is), blå (jordlika), röda (oxid), orange (vulkaniska), gula (öken) och bruna (träsk). Hur nära de här sju typerna är varandra på hjulet har stor betydelse i spelet, men alla eventuella beröringspunkter med verklig astronomi är en slump.

Firakerna är en av spelets två grå faktioner. Deras naturliga hemvist är grå planeter. Övriga typer av basplaneter visas på deras faktionsbräde, med ett mått på skillnaderna.

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.

Basplaneternas likhet rangordnad för en grå faktion.

Tabellen är en komprimerad variant av hjulet, utan den grå hemplanetstypen och med tillägget av bruna sfärer med beige pilar. Sfärerna räknar grader av olikhet längs med hjulet. Alla faktioner har en liknande tabell och alla sådana tabeller bygger på samma hjul.

Kombination av Gaiaprojektet, basplaneternas hjul och Gaiaprojektet, tabell över basplaneter.

Hjul till tabell.

När en faktion bosätter sig på en planet av den egna typen betalar de bara för en gruva.

Retuscherad detalj från faktionsbrädet för Nevlas, en vit faktion.

2 krediter, 1 malm.

Se Gaiaprojektets resurser för en guide till valutorna.

Terraformering

En basplanet som inte har faktionens färg måste anpassas för bosättning. Det är terraformering. Alla har grundläggande kunskap om denna teknik.

Detalj från teknologibrädet.

Forskningsområdet terraformering.

Symbolen för forskningsområdet är den bruna sfären med en beige pil, den i planettabellen på faktionsbrädet. Samma symbol uppträder också på varje nivå inom forskningsområdet (i högerspalten), då tillsammans med symbolen för betalning av malm. På både faktionsbrädet och teknologibrädet representerar den bruna sfären en grad av olikhet mellan två basplaneter.

Symbolerna visar att kostnaden för terraformering med grundläggande teknik är 3 malm per grad av olikhet mellan två basplaneter. Kostnaden sjunker till 2 malm per grad på nivå 2 inom forskningsområdet och sjunker sedan ytterligare till 1 på nivån ovanför, som inte visas i den här artikeln. Övriga nivåer ger bonusar av malm och till slut en extra federation som kan förmodas representera en ökad civilbefolkning på välanpassade världar.

Att använda terraformeringsteknik och betala det symmetriska priset i malm är bara ett sätt att överbrygga olikheten mellan en basplanet och bosättarens hemplanet. Det finns också specialhandlingar som kan användas en gång per runda.

Detalj från teknologibrädet.

En gång per runda: Ladda ur 5 kraft för 2 grader av terraformering.

Terraformeringsforskning minskar priset för varje grad av olikhet mellan basplaneter. Navigationsforskning ökar räckvidden från bosatta planeter.

Detalj från teknologibrädet.

Forskningsområdet navigation.

Precis som symbolen för terraformering (som forskningsområde) också symboliserar olikhet mellan planeter har symbolen för navigation en dubbel roll som symbol för räckvidd. Nivå noll i forskningsområdet ger räckvidd 1, d.v.s. förmågan att nå en planet som ligger alldeles intill en egen bosättning, utan mellanrum.

Bara de tre första nivåerna på området visas här. Den allra sista nivån på brädet, nivå 5, ger tillgång till den “förlorade planeten” (Lost Planet), en åttonde typ av planet som kommer med en gruva och inte behöver terraformeras. Detta är den enda typen av planet där spelaren inte behöver betala för gruvan.

Retuscherat foto av komponent.

Symbol för den förlorade planeten.

Artificiell intelligens

Navigationsforskning ger bonusar i kvantkuber mellan räckviddsförbättringarna. AI-spåret ger bara bonusar i kvantkuber.

Detalj från teknologibrädet.

Forskningsområdet AI.

Kvantkuber förekommer på båda spåren därför att de har med navigation att göra: De kan användas som betalning för en tillfälligt förbättrad räckvidd till lediga planeter. Kvantkuber är också valutan för att bosätta sig på gröna planeter som är den nionde typen.

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).

Symbol för gaiaplanet.

Att bygga en gruva på en ledig gaiaplanet kostar 1 kvantkub, och kostnaden för gruvan som sådan. Det kan alla göra. Ingen forskning behövs och gaiaplaneter kan inte terraformeras.

Gaiaplaneterna i spelet tycks inte ha något samband med James Lovelocks Gaia-teori eller den grekiska mytologins gudinna med samma namn.

Gaiaformering

Tekniken för gaiaformering har drag av terraformering, men är inte känd för alla.

Detalj från teknologibrädet.

Forskningsområdet gaiaformering.

Den sista av de 10 planettyperna i spelet är den lila, som kallas “transdim” för “transdimensionell”. Ingen kan någonsin bosätta sig på en lila planet, men den omvandlas till en grön gaiaplanet med gaiaformering.

Retuscherat foto av spelbrädet.

Symbol för transdimplanet.

Priset för gaiaformering betalas i en förflyttning av kraft och varierar med nivån i tekniken. Se Kraft i Gaiaprojektet för en genomgång av de relevanta symbolerna.

Gaiaformering kräver dessutom en “gaiaformerare” (Gaiaformer), ett flygande tefat vars symbol förekommer både på teknologibrädet och i den lilla tabellen på faktionsbrädet.

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.

Gaia- och transdimplaneter med påminnelser om hur de koloniseras.

Anledningen till att det står en gaiaformerare inom parentes vid gaiaplaneten i tabellen är att en gaiaformerad planet är öronmärkt för faktionen som gaiaformerat den. Den är varken ledig eller bebyggd. Ingen annan kan bygga där, och det kostar inte en kvantkub att bygga där. Kostnaden är den för en gruva. De planeter som börjar spelet som gaiaplaneter kan inte öronmärkas.

Sammanfattning: Planettyper och forskning

Ekonomi och vetenskaplig metodik

De två sista forskningsområdena i spelet har inte med planeter att göra.

Detalj från teknologibrädet.

Forskningsområdet ekonomi.

Detalj från teknologibrädet.

Forskningsområdet vetenskaplig metodik.

Som symbolerna antyder ger denna forskning inkomster i spelets olika valutor, förutom segerpoäng och kvantkuber.

Teknologibrickor

När en spelare bygger ett labb eller en akademi får hen ta en teknologibricka. Symbolen för det är silhuetten av en sådan bricka: En rektangel med ett avfasat hörn.

Foto av detalj på spelets teknologibräde.

Du kan, som en handling, max en gång per runda (nedre fältet, oktagon i bakgrunden), kassera 4 kvantkuber (övre fältet) för att ta 1 ny vanlig eller avancerad teknologibricka (nedre fältet, förgrunden).

En vanlig teknologibricka med en konstant effekt, som inte står i proportion till något annat, ser ut såhär:

Foto på komponent.

På bland annat teknologibrickor används symboler för att visa när brickan får effekt. En av dessa symboler är densamma som för en omedelbar inkomst av en resurs, nämligen ett vitt sken. På vissa teknologibrickor finns en vit båge för att visa att den omedelbara belöningen står i proportion till något. Bågar i andra färger visar proportioner för andra tillfällen.

Foto på komponent.
Nu (när du får brickan): Ta 5 segerpoäng för varje federation du har.
Foto på komponent.
Varje gång du bygger en handelsstation: Ta 3 segerpoäng.
Foto på komponent.
Varje gång du passar: Ta 1 segerpoäng för varje typ av planet du är bosatt på.

För att få ta en avancerad (blå, mindre) teknologibricka måste du uppnå följande villkor:

Den avancerade teknologibrickan täcker över valfri vanlig teknologibricka du redan hade och stoppar alla dess effekter, men gör ingenting ogjort. Du kan till exempel inte förlora segerpoäng du redan fått när du gör detta.

Du kan inte ha två likadana teknologibrickor, inte ens om en är övertäckt av en avancerad teknologibricka.

Varje gång du tar en teknologibricka får du avancera inom ett forskningsområde. Om teknologibrickan ligger omedelbart under ett forskningsområde måste du avancera inom just det området. Annars är valet av forskningsområde fritt.

Detalj från avancerad teknologibricka.

Urladdning av federation.

Om du vill avancera från nivå 4 till 5 inom ett forskningsområde, oavsett hur, måste du för den sakens skull först ladda ur en federation. Bara en spelare kan nå nivå 5 inom varje område.

För tydlighets skull: