Kraft i Gaiaprojektet

Symboler i skålar

Brädspelet Gaiaprojektet har en enhetlig ikonografi och nästan ingen text. Denna artikel behandlar bara en av spelets resurser i detalj.

Innehåll

Grunder

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.

Kraftens fyra skålar på ett faktionsbräde: Gaiaskålen till vänster, skål I till och med III till höger.

Andra resurser kan öka och minska i mängd. Det kan kraft också, med speciella symboler.

Retuscherad detalj från Gaiaprojektet, firakerna.
Varje gång i fas 1: Ta 1 ny kraft till skål I.
Detalj från teknologibrädet.
Nu: Ta 3 ny kraft till skål I.
Detalj från Gaiaprojektet, firakernas kraftskålar.
Kassera 1 kraft.

Utöver att öka och minska i mängd kan kraft dessutom flytta på sig över spelarens bräde. Det vanliga sättet att göra detta är med uppladdning och urladdning.

Retuscherad detalj från Gaiaprojektet, firakerna.
Varje gång i fas 1: Ladda upp kraft 4 gånger.
Retuscherad detalj från teknologibrädet.
Nu: Ladda upp kraft 3 gånger.
Retuscherad detalj från Gaiaprojektet, firakerna.
Ladda ur 1 kraft.

Uppladdning sker om möjligt från skål I till skål II, därefter från skål II till skål III. Urladdning sker från skål III till skål I.

Detalj från Gaiaprojektet, firakernas kraftskålar.

Pilarna i cirkel mellan skålarna matchar symbolerna för upp- och urladdning: Lila respektive svart pil.

Antalet kraftmarkörer på spelarens bräde är konstant i all förflyttning. Upp- och urladdning ger alltså vare sig mer eller mindre kraft.

Kraft i byggnader

Varje byggnad har ett kraftvärde. Detta används för passiv uppladdning, en frivillig reaktion på att dina motståndare bygger i närheten av dina byggnader.

Retuscherad detalj från faktionsbrädet för Nevlas, en vit faktion.

En gruva kostar 2 krediter och 1 malm. Dess kraftvärde är 1.

Kraftsymbolen under bilden på gruvan betyder inte att kraft ska kasseras eller laddas ur. Du får heller ingen ny kraft eller uppladdning bara av att bygga gruvan. Symbolen betyder istället att en färdig gruva har ett inneboende värde av 1 kraft.

Foto på komponent.

Denna teknologi ökar kraftvärdet hos institut och akademier till 4.

Byggnaders kraft används dels för syftet att bilda federationer (se Gaiaprojektets handlingar), dels för passiv uppladdning.

Passiv uppladdning

När dina motståndare i Gaiaprojektet bygger nära dina byggnader har du ett beslut att fatta.

Faktorerna i beslutet är:

  1. Kraftvärdet v hos din kraftigaste enskilda byggnad i grannskapet, d.v.s. inom 2 rutors avstånd från motståndarens byggnad.
  2. Mängden urladdad kraft u på ditt faktionsbräde. u är summan av kraft i skål II och det dubbla av kraft i skål I. Till exempel, en markör i vardera skålen ger u = 3.
  3. Din mängd segerpoäng s.

Om du accepterar händer följande:

Processen garanterar en form av rättvisa. Du kan inte förlora mer än 1 segerpoäng mindre än den kraft du laddar. Du kan inte heller ladda mer än 1 kraft om du har noll segerpoäng, och du kan inte nå negativa segerpoäng.

Om du inte accepterar händer ingenting.

Exempel

Du har 1 kraft i skål I, 1 kraft i skål II, och 6 kraft i skål III.

Du har en gruva (kraftvärde 1) intill en planet där din motståndare bygger en gruva. Du får om du vill ladda upp kraft 1 gång (1 markör från skål I till II). Du förlorar i så fall noll segerpoäng (1 - 1), så det är en ren vinst. Du gör det.

Du har nu 2 kraft i skål II och 6 kraft i skål III.

Du har en akademi (kraftvärde 3) en ruta bort från en planet där din andra motståndare uppgraderar en gruva. Du får om du vill ladda upp kraft 2 gånger (2 markörer från skål II till III), men sedan tar det stopp, för du har ingen annan urladdad kraft tillgänglig. Eftersom det inte är din tur ännu kan du inte heller utföra bihandlingar för att ladda ur mer kraft. Om du väljer att ladda kraft förlorar du å andra sidan bara 1 segerpoäng (2 - 1).

Om du hade haft mer urladdad kraft tillgänglig hade du fått ladda 3 gånger för akademin, men då hade du också förlorat 2 segerpoäng (3 - 1).

Gaiaskålen

Upp- och urladdning är exempel på förflyttning av kraft. Det finns en annan typ av förflyttning.

Varje spelares faktionsbräde visar de här symbolerna:

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.
Flytta kraft till Gaiaskålen.
Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.
Flytta kraft ur Gaiaskålen.

Det framgår inte av symbolerna, men dessa två pilar är aktuella i olika faser av spelet. Att flytta kraft ur Gaiaskålen sker automatiskt i Gaiafasen som är fas 2 av varje runda. Att flytta kraft till Gaiaskålen är en del av gaiaformering, som är en sorts handling. Alla handlingar sker i fas 3 av varje runda.

Teknologibrädet i spelet visar hur mycket kraft du ska flytta till Gaiaskålen vid gaiaformering. Se Gaiaprojektets forskningsområden och miljöer för gaiaformeringsforskningen i sitt sammanhang.

Detalj från teknologibrädet.

Forskning om Gaia, nivå 0 till och med 2.

Detalj från Gaiaprojektet, forskning om grunderna i gaiaformering.
Du kan inte gaiaformera.
Detalj från Gaiaprojektet, forskning om grunderna i gaiaformering.
Flytta 6 kraft till Gaiaskålen vid gaiaformering.

Kraft i Gaiaskålen är uppbunden. Den kan inte laddas upp eller laddas ur och du kan inte kassera den för att till exempel sätta ut satelliter till en federation.

Kraft till Gaiaskålen kan hämtas ur vilka andra skålar som helst, i valfri kombination. Oavsett vilken skål den hämtades ur från början hamnar den dock där pilen ut ur Gaiaskålen slutar. En eventuell tidigare laddning är borta.

Exempel på sammansatt symbol

Avslutningsvis:

Detalj från teknologibrädet.

Tolkning:

Du kan, som en handling, max en gång per runda (nedre fältet, oktagon i bakgrunden), ladda ur 3 kraft (övre fältet) för att ta 2 ny kraft (nedre fältet, förgrunden).

Som vanligt när du tar ny kraft och som det mellersta lagret av den sammansatta symbolen också antyder lägger du den nya kraften (2 markörer) i skål I, tillsammans med betalningen (3 markörer) som också hamnar i skål I genom urladdning.