Gaiaprojektets handlingar

Regelsammanfattning

Brädspelet Gaiaprojektet har en enhetlig ikonografi och nästan ingen text. Denna artikel bygger vidare på en om grunderna i spelets symbolspråk för att sammanfatta spelets viktigaste regler.

När det blir din tur i handlingsfasen av spelet måste du utföra exakt en huvudhandling och valfritt antal bihandlingar.

Innehåll

Begrepp

Räckvidd (reach) är ett varierande avstånd på kartan. Det beror på navigationsforskning plus tillfälliga bonusar. Din räckvidd räknas från dina byggnader, inte från satelliter eller gaiaformerare.

Grannskap (neighbouring area) är ett område inom 2 rutors avstånd från en byggnad på kartan. Det räknas som med räckvidd 2, men har inget förhållande till faktisk räckvidd. Grannskap begränsas till exempel inte om någon parts räckvidd är kortare än 2.

Ingenting på vägen hindrar vare sig grannskap eller räckviddsmätning.

Huvudhandlingar

Det finns åtta typer av huvudhandlingar, varav två är likadana.

Handlingstyp 1: Bygga gruva

Foto av detalj på officiellt kort för att påminna spelare.

Välj en basplanet eller gaiaplanet. Inom denna handling ryms omedelbar anpassning av planeten för att din faktion ska kunna bygga en gruva där.

Villkor:

Om du bygger en gruva på en gaiaplanet som varit öronmärkt av din gaiaformerare, placera gaiaformeraren på ditt faktionsbräde. Under alla andra omständigheter måste planeten vara tom från början.

Flytta den gruva du har längst till vänster på ditt faktionsbräde till planeten. Informera motståndare som har byggnader i den nya byggnadens grannskap.

Exempel

Ytterligare retuscherad variant av Gaiaprojektet, basplaneternas hjul.

2 graders skillnad från grå till blå.

Firakerna är grå. De har nivå noll i terraformeringsteknik och vill bosätta sig på en blå planet. Kostnaden för terraformering är 6 malm, den matematiska produkten av firakernas teknik (3 malm per grad) och olikheten mellan firakernas grå hemvärldstyp och deras blå mål (2 grader).

Den totala kostnaden för firakernas handling är summan av 6 malm för terraformeringen och 2 krediter och 1 malm för gruvan. Allt som allt 2 krediter och (3 × 2 + 1) 7 malm.

Handlingstyp 2: Starta gaiaprojekt

Foto av detalj på officiellt kort för att påminna spelare.

Välj en transdimplanet. Villkor:

Mängden kraft är inte knuten till vilken specifik gaiaformerare du använder. Du betalar alltid det lägsta priset du uppnått genom forskning. Flytta kraften ur valfri kombination av skålar I, II och III till Gaiaskålen.

Övriga effekter av ett gaiaprojekt sker i nästa rundas gaiafas. I korthet ska transdimplaneten då ersättas med en gaiaplanet och kraften flyttas ut ur Gaiaskålen.

Handlingstyp 3: Uppgradera byggnad

Foto av detalj på officiellt kort för att påminna spelare.

Betala priset på ditt faktionsbräde för att ersätta en av dina byggnader enligt schemat i bilden ovan. Handelsstationer är billigare när du bygger inom motståndares grannskap.

Foto på faktionsbräde.

Faktionsbräde med plats för byggnader.

Flytta den gamla byggnaden till den lediga plats som ligger längst till höger på ditt faktionsbräde.

Flytta den nya byggnaden från den upptagna plats som ligger längst till vänster (handelsstation, labb) eller från valfri plats (institut, akademi) på ditt faktionsbräde. Informera motståndare som har byggnader inom den nya byggnadens grannskap.

En av belöningarna för att uppgradera till ett labb eller en akademi är att få ta en teknologibricka. Regler kring detta sammanfattas tillsammans med symbolerna för forskning.

Handlingstyp 4: Bilda federation

Foto av detalj på officiellt kort för att påminna spelare.

En federation utgörs, när den bildas, av byggnader och eventuellt satelliter. Satelliter är kuber i faktionens färg. De kan bara placeras ut i rymden (d.v.s kartrutor utan planet), som en del av denna handling. Se Gaiaprojektets resurser för federationer som en resurs och Kraft i Gaiaprojektet för byggnaders kraftvärden.

Välj ut flera av dina byggnader. Villkor:

När du bildar en federation, ta valfri federationsbricka och belöningarna som står på den. Det är tillåtet att ha flera exemplar (dubbletter) av en federationsbricka.

Manipulerat foto på komponent.

Exempel på federationsbricka, laddad (grön sida upp).

Förtydliganden:

När du bildar en federation utan satelliter måste du sätta ut en markör där på kartan för att visa att byggnaderna är förbrukade för syftet att bilda andra federationer.

Manipulerat foto på komponent.

Påminnelse om att federation har bildats utan satelliter.

Alla byggnader intill en federation ingår automatiskt i den, även om de byggs senare. De kan därför inte användas för att bilda en ny federation. Om två federationer sluts samman på det viset händer ingenting. I övrigt spelar det heller ingen roll om någonting, på grund av specialregler, skulle “bryta” en redan etablerad federation. Villkoren för att bilda en federation har sin effekt när handlingen utförs och inte senare. Det finns ingen långsiktig koppling mellan federationen som den ser ut på kartan och markören spelaren tar som belöning.

Exempel

Du har två planetkluster, båda med byggnader värda 5 kraft, och en gruva på en isolerad planet mellan klustren, värd 1 kraft.

Du får inte ta en omväg runt den isolerade planeten med fler satelliter än vad du skulle behöva för att ansluta den isolerade planeten. Det beror på att federationskandidaten med den isolerade planeten totalt sett är mindre (i antal rutor) än den alternativa kandidaten med omvägen, trots att kraftvärdet är större, och trots att den extra kraften i den isolerade gruvan inte behövs för att uppnå villkoret på 7 eller mer.

De enda giltiga federationerna i det här fallet är de som ansluter alla planeterna till ett värde av 11 kraft med så få satelliter som möjligt. Det kan finnas flera sådana alternativ. Bland dem är valet fritt.

Du har en större frihet i början av processen än i slutet. Ett längre exempel ska illustrera det.

Du har fem redan sammanhängande grupper av byggnader:

 • A, ett kluster med sammanlagt 7 kraft.
 • B, ett kluster med sammanlagt 6 kraft.
 • C, ett kluster med sammanlagt 5 kraft.
 • D, en gruva med 1 kraft, mellan B och C med 1 tom ruta till varje.
 • E, en gruva med 1 kraft, 12 tomma rutor bort från B, C och D.

Följande kombinationer av dessa planetkluster är giltiga för federationer:

 • A med noll satelliter.
 • Ömsesidigt uteslutande:
  • BD (B och D) med 1 satellit.
  • BE med 12 satelliter.
  • CDE med 13 satelliter.

I de kombinationer som innefattar satelliter kan det finnas någon valfrihet i placeringen av satelliterna.

A kan inte kombineras med någonting annat därför att A i sig, d.v.s. alla de byggnader som tillsammans utgör A, uppfyller samtliga villkor för att bilda en federation, inklusive villkoret att inga onödiga satelliter används i denna federationskandidat. Däremot behövs den särskilda markören på kartan.

Det är inte giltigt att använda både B och C, vare sig med eller utan D och/eller E. En omväg förbi D skulle — liksom i det första exemplet ovan — kräva fler än de 2 satelliter som vore nödvändiga för att också ansluta D; omvägen är därför inte tillåten. Om D ansluts behövs färre satelliter, men då blir samtidigt C onödig för att uppnå övriga villkor (B och D tillsammans har tillräcklig kraft), så BCD är inte tillåten och måste förminskas till BD. Samma sak med BCE; C är överflödig och federationen måste förminskas till BE.

Övriga kombinationer (CD, CE, DE) har för lite kraft.

Handlingstyp 5: Forskningsframsteg

Foto av detalj på officiellt kort för att påminna spelare.

Betala 4 kunskap för att avancera 1 steg inom ett forskningsområde. Om du ska upp till nivå 5 måste du också ladda ur en federation och vara först. Ta genast eventuella engångsbelöningar.

För mer information, se Gaiaprojektets forskningsområden och miljöer.

Handlingstyper 6 & 7: Specialhandlingar

Foto av detaljer på officiellt kort för att påminna spelare.

Utför exakt en handling som antingen kostar i urladdning av kraft (lila oktagon på teknologibrädet), eller i kvantkuber (grön oktagon på teknologibrädet), eller som bara du själv har tillgång till (orange oktagon på ditt faktionsbräde, din omgångsförstärkare, din teknologibricka etc.).

Betala först den markerade kostnaden. Täck sedan oktagonen med ett grått och lila lock så att varken du eller någon annan kan upprepa den förrän i nästa runda av spelet. Låt sedan handlingen få sin effekt enligt symbolerna på den.

Exempel: Terraformering med rabatt

Flera specialhandlingar är varianter av att bygga en gruva, där en eller två grader av terraformering medföljer utan kostnad i malm.

Retuscherad detalj från rundbonusbricka.

Exempel från omgångsförstärkare: 1 grad av terraformering.

Sådana specialhandlingar kan kombineras med betalning i malm, men eftersom de är handlingar kan flera specialhandlingar inte kombineras sinsemellan. Observera att de inte påverkar priset i malm per grad av olikhet, utan bara den effektiva gradskillnaden.

Människorna har forskat sig fram till nivå 2 på terraformeringsområdet. Det gör att de betalar 2 malm per grad istället för 3 malm per grad av skillnad mellan basplaneter. För att spara mer malm använder människorna en specialhandling istället för en vanlig handling för att bygga en gruva på en blå planet (2 graders skillnad mot människornas blå hemvärld). Specialhandlingen ger 1 grads terraformering av de nödvändiga 2 graderna.

Det totala priset för människornas bosättning är 2 krediter och 3 malm. I priset ingår 2 malm för att överbrygga den gradskillnad (1 grad) som återstår efter specialhandlingens effekt (1 grad). Resten går till gruvan.

Handlingstyp 8: Passa

Foto av detalj på officiellt kort för att påminna spelare.

När du passar avsäger du dig rätten att utföra fler handlingar under rundan. Det kommer inte att bli din tur igen förrän i nästa handlingsfas, men du kan fortfarande medverka i passiv uppladdning.

Den som passar först under en runda blir genast första spelare.

När du passar, i en runda som inte är den sista, tar du en av de tre lediga omgångsförstärkarna och lägger den med de små symbolerna uppåt bredvid ditt faktionsbräde. Därefter tar du omgångsförstärkaren som du använt under handlingsfasen och lägger den bland de lediga brickorna, med de stora symbolerna uppåt. På så vis blir det möjligt för andra spelare, som passar efter dig, att välja omgångsförstärkaren som du haft, redan under innevarande runda.

Foto av komponent.

Exempel på omgångsförstärkare.

Att passa kan utlösa andra effekter. Omgångsförstärkaren ovan ger till exempel 1 segerpoäng extra för varje gaiaplanet du bebor i det ögonblick då du passar. För att tolka dylika symboler, se Gaiaprojektets forskningsområden och miljöer.

Bihandlingar

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).

Bihandlingar är en nionde typ av handling, men inte en huvudhandling.

På ditt eget drag får du utföra sådana bihandlingar som står på ditt faktionsbräde, hur ofta du vill.

Detalj från Gaiaprojektet, firakerna.

Exempel: Kassera 1 malm för att ta 1 kredit.

Passiv uppladdning

Bild inläst av BoardGameGeek-användaren smeedear från officiellt material. Kopierad ur [handledning](https://boardgamegeek.com/filepage/155236/player-aid) (2017).

Passiv uppladdning är en tionde typ av handling, men inte en huvudhandling.

Det står här ovanför att när du bygger så måste du tala om det för motståndare i byggnadens grannskap. Varje sådan motståndarspelare, i medurs ordning runt bordet, fattar då ett beslut om passiv uppladdning. Se Kraft i Gaiaprojektet för detaljer.